นอนไม่หลับ อาการเป็นอย่างไร?

19 December 2019 jabzjaruwat 0

นอนไม่หลับ อาการเป็นอย่างไร? นอนไม่หลับ อาการเป็นอย่างไร? หรือเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับวงรอบการหลับตื่นของมนุษย์ ถือเป็นปัญหาสำคัญที่รบกวนชีวิตประจำวัน ดีที่ปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีและความรู้ช่วยให้สามารถเข้าใจและจัดการโรคเกี่ยวกับการหลับ-ตื่นได้ดีขึ้น จึงสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิผลมากขึ้น นอนไม่หลับ อาการเป็นอย่างไร? โรคนอนไม่หลับ (Insomnnia) คือ โรคที่มีความผิดปกติในวงจรการหลับ โดยมีอาการเด่น คือ หลับยาก ใช้เวลานานกว่าจะหลับ หลับไม่ยาก แต่นอนไม่นาน ตื่นบ่อย ตื่นเร็วกว่าที่ควรแล้วไม่หลับอีก ผู้เป็นโรคนอนไม่หลับอาจจะมีอาการเพียงข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีหลายข้อรวมกันก็ได้ อาการเกิดขึ้นทั้งๆ […]

ระวัง !!พบน้ำพริกหนุ่มมีสารกันบูดเกินมาตรฐาน

08 December 2019 jabzjaruwat 0

ระวัง !!พบน้ำพริกหนุ่มมีสารกันบูดเกินมาตรฐาน   ระวัง !!พบน้ำพริกหนุ่มมีสารกันบูดเกินมาตรฐาน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคเหนือภายใต้โครงการเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพได้รวมกันสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำพริกหนุ่มในพื้นที่ภาคเหนือจำนวน17 ตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุกันเสียประเภทกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกเป็นครั้งที่2 หลังจากเคยสุ่มตรวจในครั้งแรกเมื่อเดือนมี.ค.2561 โดยผลทดสอบมีดังนี้พบน้ำพริกหนุ่ม2 ตัวอย่างที่ตรวจไม่พบสารกันบูดเลยได้แก่ 1) น้ำพริกหนุ่มอุ้ยคำ(ตราขันโตก) จากตลาดวโรรส จ.เชียงใหม่ 2) น้ำพริกหนุ่มยี่ห้อวรรณภาจากร้านวรรณภาจ.เชียงราย ทั้งนี้มีน้ำพริกหนุ่ม8 ตัวอย่างที่ตรวจพบสารกันบูดประเภทกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกแต่ไม่เกินมาตรฐาน(ไม่เกิน500 มก./กก.)ได้แก่ 1) ยี่ห้อแม่ศรีนวลจากร้านของฝากสามแยกเด่นชัยจ.แพร่พบปริมาณกรดเบนโซอิก30.67 มก./กก.  2) ยี่ห้อมารศรีน้ำพริกหนุ่มสูตรดั้งเดิมจากตลาดสดแม่ต๋ำจ.พะเยาพบปริมาณกรดเบนโซอิก36.92 มก./กก. 3) ยี่ห้อแม่มารศรีน้ำพริกหนุ่ม–ปลาร้าจากร้านปะเลอะเยอะแยะจ.เชียงรายพบปริมาณกรดเบนโซอิก41.73 มก./กก. 4) ยี่ห้อป้าแอ็ดจากตลาดหลักเมืองจ.ลำปางพบปริมาณกรดเบนโซอิก387.38 มก./กก. 5) ยี่ห้อศุภลักษณ์รสเผ็ดมากจากตลาดสดแม่ต๋ำจ.พะเยาพบปริมาณกรดเบนโซอิก51.92 มก./กก. และกรดซอร์บิก338.17 มก./กก. (รวม390.09 มก./กก.) 6) ยี่ห้ออำพันจากร้านข้าวแต๋นของฝากจ.ลำปางพบปริมาณกรดเบนโซอิก435.29 มก./กก. 7) น้ำพริกหนุ่มอุ้ยแก้วจากตลาดสดแม่ต๋ำจ.พะเยาพบปริมาณกรดเบนโซอิก437.27 มก./กก. และ8) ยี่ห้อนันทวัน(เจียงฮายสูตรดั้งเดิม) จากจ.เชียงรายพบปริมาณกรดเบนโซอิก455.80 มก./กก. อย่างไรก็ตามทางศูนย์ทดสอบฯตั้งข้อสังเกตถึงปริมาณกรดเบนโซอิกที่ตรวจพบเล็กน้อยอาจเป็นกรดเบนโซอิกจากธรรมชาติซึ่งไม่ได้มาจากการเติมโดยผู้ผลิตเพราะสารกันบูดในปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการใช้เพื่อการถนอมอาหาร สำหรับน้ำพริกหนุ่มที่เหลืออีก7 ตัวอย่างตรวจพบปริมาณสารกันบูดมากกว่า500 มก./กก. ซึ่งเกินมาตรฐานได้แก่ 1) ร้านดำรงค์จากตลาดวโรรสจ.เชียงใหม่พบปริมาณกรดเบนโซอิก890.32  มก./กก. 2) น้ำพริกหนุ่มล้านนาจากตลาดของฝากเด่นชัยจ.แพร่พบปริมาณกรดเบนโซอิก1026.91 มก./กก. 3) ยี่ห้อนิชา(เจ๊หงส์น้ำพริกหนุ่ม) จากตลาดวโรรสจ.เชียงใหม่พบปริมาณกรดเบนโซอิก1634.20 มก./กก. 4) ยี่ห้อเจ๊หงส์จากตลาดวโรรสจ.เชียงใหม่พบปริมาณกรดเบนโซอิก1968.85 มก./กก. […]

พนักงานออฟฟิศต้องแบบไหน

01 December 2019 jabzjaruwat 0

พนักงานออฟฟิศต้องแบบไหน พนักงานออฟฟิศต้องแบบไหน  ชาวออฟฟิศดูแลตัวเอง เผาผลาญไขมันแบบไหนดีช่วงวัยนี้เป็นระยะที่น่าสนใจของร่างกาย คืออยู่ในช่วงเจริญพันธุ์ไปจนถึงภาวะเสถียร แต่ก็ยังคงดูแลบำรุงให้อยู่ในฟอร์มที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีกล้ามเนื้อได้ ดังนั้นการออกกําลังกาย ลดน้ำหนักจึงจำเป็นต้องมีการจัดการที่ดี       1. จัดเวลาให้ออกกำลังกายตอนเช้า นอกจากเรื่องของการจัดสรรเวลาช่วงเช้าที่ทำได้ง่ายกว่าแล้ว สภาพร่างกายในตอนเช้ายังเป็นสภาพที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเคลื่อนไหว และการเจริญเติบโตหรือซ่อมแซมของกล้ามเนื้อด้วย 2. ออกกำลังกายหลังเลิกงาน ตื่นเช้าไม่ไหว ตอนเย็นหลังเลิกงานในแต่ละวันก็สามารถออกกำลังได้แค่ แค่วันละครึ่งชม. ต่อวัน รับรองว่าเห็นความแตกต่างแน่นอน 3. ออกกำลังแบบเบาๆ แต่สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะออกกำลังกายตอนเช้าหรือตอนเย็น แต่ทำทุกวัน หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ […]